ARCH362: Parametric Modeling

Undergraduate Elective at İstanbul Bilgi University Faculty of Architecture

COURSE BRIEF (2015)

Dataflow diagrams, as one of the current interfaces of design algorithms will be studied; its potential uses in analysis, simulation and formation processes will be investigated. Throughout the semester Grasshopper will be used as an algorithmic interface. Students are expected to have Rhinoceros modeling skills at a good level. Computer programming experience is not necessary, but long-term focus and patience is necessary. At the end of this course, successful students will be able to encode design processes into dataflow diagrams; and convert digital data into geometric objects in order to generate variation.

DERS ÖZETİ (2015)

Tasarım algoritmalarının güncel arayüzlerinden birisi olan veri akış diyagramları üzerinde çalışılacak, bu diyagramların analiz, simülasyon ve biçim geliştirme süreçlerindeki kullanım potansiyelleri araştırılacaktır. Dönem boyunca Grasshopper eklentisi ile temel düzeyde uygulamalar yapılacaktır. Öğrencilerin Rhinoceros programında iyi düzeyde modelleme bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Bilgisayar programlama deneyimi gerekli değildir, ancak uzun süreli odaklanma ve sabır gereklidir. Bu dersin sonunda başarılı olan öğrenciler, tasarım sürecini veri akış diyagramları aracılığıyla kodlayabilecek, ve varyasyonlar türetmek üzere sayısal verileri geometrik nesnelere dönüştürebilecektir.

CLICK HERE TO LIST ALL OF THE POSTS CATEGORIZED IN ARCH362